svenska institutet på engelska

Här ar alla svenska institutet översättning till engelska

Svenska institutet

[2svEn:ska institU:tet] namn
- statlig stiftelse med uppgift att främja kulturutbytet med utlandet
the Swedish Institute (Government foundation for promoting cultural exchange with other countries)
Övrig: the swedish institute, government foundation for promoting cultural exchange with other countries

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.