utlandsavdelningen på engelska

Här ar alla utlandsavdelningen översättning till engelska

Utlandsavdelningen

[2U:tlandsavde:[email protected]] namn
international division
utlandsavdelningen finns hos Försäkringskassan Gotland. Handhar pensionsärenden och underhållsbidragsärenden för från Sverige avflyttade personer. Den för även ett register över personer som avförts från försäkringen p g a utflyttning från Sverige.
"The international division is part of the Stockholm County Social Insurance Office. It deals with matters relating to pensions and maintenance payments for people who have moved away from Sweden. It also has a register of people who are no longer covered by the insurance system because they are no longer resident in Sweden."
Övrig: international division

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.