abstraherade på engelska

Här ar alla abstraherade översättning till engelska

abstraherar

[abstrahE:rar] verb
< abstraherar, abstraherade, abstraherat, abstrahera >
- skapa en abstrakt bild (av); tänka abstrakt
abstract (create an abstract image (of); think in abstract terms)
Övrig: abstract, create an abstract image, think in abstract terms

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.