accentuerade på engelska

Här ar alla accentuerade översättning till engelska

accentuerar

[aksentuE:rar] verb
< accentuerar, accentuerade, accentuerat, accentuera >
- lägga accenten på
accentuate (also mark or pronounce with an accent or stress)
(även bildligt "framhäva tydligt")
("also "give emphasis or prominence to"")
Exempel:
  • motsättningen mellan länderna har accentuerats - international discord has become more pronounced
Avledningar:
  • accentuering - accentuation
Övrig: accentuate, accentuation, also mark or pronounce with an accent or stress

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.