ackordet på engelska

Här ar alla ackordet översättning till engelska

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
piece rate, piecework (wage paid for an agreed amount of work; contract wage)
Motsatser: tidlön
Exempel:
  • arbeta på ackord - be on piece rate, do piecework
  • rakt ackord - hundred per cent incentive, straight piecework system
Sammansättningar:
  • ackordsarbete - piecework
  • ackordslön - piecework rate, piece wages
  • blandackord - piecework with basic guarantee
Övrig: piece rate, piecework, piecework, piecework rate, piece wages, piecework with basic guarantee, wage paid for an agreed amount of work, contract wage

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- samklang av toner
chord (a combination of musical tones sounded simultaneously)
Exempel:
  • slå ett ackord på pianot - strike a chord on the piano
Sammansättningar:
  • durackord - major chord
Övrig: chord, major chord, a combination of musical tones sounded simultaneously

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- överenskommelse mellan skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten
composition (agreement between a debtor and his creditor(s) discharging the debt in exchange for part payment of the amount due or deferring payment until some later date)
När ett bolag kommit på obestånd och inte kan betala sina skulder träffas en uppgörelse mellan en gäldenär (bolaget) och hans borgenärer (fordringsägarna) om nedsättning av skulderna så att konkurs undviks.
"If a company becomes insolvent and is unable to pay its debts, the company (the debtor) and those to whom payment is due (the creditors) may attempt to reach an agreement under which the size of the debt is reduced in an effort to avoid forcing the company into bankruptcy."
Övrig: composition, agreement between a debtor and his creditor discharging the debt in exchange for part payment of the amount due or deferring payment until some later date

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.