adjungera på engelska

Här ar alla adjungera översättning till engelska

adjungerar

[[email protected]:rar] verb
< adjungerar, adjungerade, adjungerat, adjungera >
- tillkalla som tillfällig medlem (t ex i en styrelse)
call in (co-opt, as of a temporary member of a board of directors)
Övrig: call in, co-opt, as of a temporary member of a board of directors

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.