adopterat på engelska

Här ar alla adopterat översättning till engelska

adopterar

[adåptE:rar] verb
< adopterar, adopterade, adopterat, adoptera >
- ta hand om annans barn som sitt eget för vård och uppfostran
adopt (to take the child of other parents and bring it up as if it were one's own)
(även bildligt "göra till sin egen")
("also figuratively, "to choose or make one's own"")
Övrig: adopt, to take the child of other parents and bring it up as if it were one's own

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.