adoptioner på engelska

Här ar alla adoptioner översättning till engelska

adoption

[adåp$O:n] subst.
< adoption, adoptionen, adoptioner >
- upptagande av annans barn som sitt eget för vård och uppfostran
adoption (the taking of the child of other parents to bring it up as if it were one's own)
Barnet ("adoptivbarnet") får samma rättsliga ställning som om det skulle ha fötts av sina nya föräldrar ("adoptivföräldrarna").
"The child ("adopted child") enjoys the same legal rights as if it had been born of its new parents ("adoptive parents")."
Övrig: adoption, the taking of the child of other parents to bring it up as if it were one's own

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.