affektionsvärde på engelska

Här ar alla affektionsvärde översättning till engelska

affektion

[afek$O:n] subst.
< affektion, affektionen, affektioner >
- tillgivenhet
affection (attachment, devotion)
Sammansättningar:
  • affektionsvärde - sentimental value
Övrig: affection, sentimental value, attachment, devotion

affektionsvärde

[2afek$O:nsvä:r+de] subst.
< affektionsvärde, affektionsvärden, affektionsvärdena >
- värde (hos ett föremål) som grundas på personliga minnen snarare än på pengar el. konstnärlig kvalitet
sentimental value (value associated with an object for personal reasons rather than for its intrinsic monetary or artistic worth)
Övrig: sentimental value, value associated with an object for personal reasons rather than for its intrinsic monetary or artistic worth

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.