akterseglad på engelska

Här ar alla akterseglad översättning till engelska

akterseglad

[2Ak:ter+se:glad] adj.
< akterseglad, akterseglat, akterseglade >
- som är kvar i hamnen när båten avseglat
left behind (astern)
(bildligt "som blivit passerad och inaktuell")
("used figuratively to mean "outmoded and no longer of interest"")
Exempel:
  • Sveriges bilindustri riskerar att bli akterseglad av Västtysklands och Japans - Sweden's motor industry is in danger of being left behind (put in the shade) by Germany and Japan
Övrig: left behind

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.