aktie på engelska

Här ar alla aktie översättning till engelska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
share, (stock US) (any of the equal portions into which the invested capital of a joint-stock (limited) company is divided)
(bildligt "anseende")
("figuratively, "favour", "stock"")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - she is very much in favour, her stock is high
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") -
Sammansättningar:
 • aktiekapital - share capital, capital, (stock US)
 • aktieägare - shareholder, (stockholder US)
 • aktiebrev - share certificate, (stock certificate US)
 • aktiebörs - stock exchange
 • aktiefond - unit trust, (mutual fund US)
 • aktiemajoritet - share (stock) majority, controlling interest
 • aktieportfölj - share (stock) portfolio
 • aktiepost - block of shares, shareholding
 • aktiespara - invest in shares as a form of saving
 • A-aktie - Class A share
Övrig: share, , share capital, capital, , shareholder, , share certificate, , stock exchange, unit trust, , share majority, controlling interest, share portfolio, block of shares, shareholding, invest in shares as a form of saving, class a share, any of the equal portions into which the invested capital of a joint-stock company is divided

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.