aktiv på engelska

Här ar alla aktiv översättning till engelska

aktiv

[Ak:ti:v] adj.
< aktiv, aktivt, aktiva >
- verksam, (ivrigt) sysselsatt
active
Exempel:
  • hon är aktiv inom miljörörelsen - she is active in the environmental movement
  • politiskt aktiv - politically active
  • aktiv medlem - active member
  • spela en aktiv roll - play an active role
  • ta aktiv del i - take an active part in
Övrig: active

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.