allemansrätt på engelska

Här ar alla allemansrätt översättning till engelska

allemansrätt

[2Al:emansret:] subst.
< allemansrätt, allemansrätten >
- sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
right of common access (a common-law right incorporated for in the Nature Conservation Act)
Lika rätt för alla i Sverige att vistas ute i naturen (utom på tomt och åker i enskild ägo), plocka bär och svamp etc. Denna rätt innebär samtidigt ett ansvar att inte skada naturen, t ex inte skräpa ner, inte ta med sig växande träd och buskar. Huvudregel: "inte störa inte förstöra".
"The right enjoyed by all persons in Sweden to move freely throughout the countryside (but not in fields or on private land in the vicinity of buildings), and to pick mushrooms, berries, etc. This right also entails an obligation to protect the countryside by disposing of litter properly, by refraining from cutting down or damaging trees and bushes, etc."
Övrig: right of common access, a common-law right incorporated for in the nature conservation act

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.