allmän på engelska

Här ar alla allmän översättning till engelska

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- som delas av el. gäller alla, generell
general, common
Exempel:
 • allmän försäkring - general insurance; social (public) insurance [scheme]
 • allmän kurs (i engelska) - general course (in English)
 • allmän värnplikt - compulsory military service, national service
 • den allmänna opinionen - public opinion
 • allmänna val - general election
 • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagen - general weather forecast (the outlook) for Tuesday
 • av allmänt intresse - of general interest
Sammansättningar:
 • allmänläkare - general practitioner
 • allmänmänsklig - human, universal
 • allmänpolitisk - of general political interest
Övrig: general, common, general practitioner, human, universal, of general political interest

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- vag, obestämd
general, vague
Exempel:
 • en allmän känsla av obehag - a vague feeling
Övrig: general, vague

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- offentlig, statlig
public
Exempel:
 • allmän handling - public document
 • allmän plats - public place
 • allmän tjänst - public service
 • allmän åklagare - public prosecutor
 • allmänna medel - public funds
 • det allmänna - the community [at large], society
 • allmänna kommunikationsmedel - public transport
Uttryck:
 • det allmänna ("stat o. kommun, myndigheterna") - public authorities ("Government and local authorities")
Övrig: public

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.