andra på engelska

Här ar alla andra översättning till engelska

andra

[2An:dra] se annan
other
Övrig: other

andra

[2An:dra] räkn.
< andra, andre >
- på plats nummer 2
Användning: "andre" används om manliga personer
second
Exempel:
 • andra gången - the second time
 • andra världskriget - the Second World War, World War II
 • hamna på andra plats - come [in] second
Uttryck:
 • komma i andra hand ("få stå tillbaka för något viktigare, få vänta") - wait, come later, play second fiddle ("play a secondary role")
 • hyra i andra hand ("hyra lägenhet av den som har förstahandskontrakt") - sublet ("to rent a flat or other accommodation from the person who holds the lease")
Övrig: second

annan

[2An:an] pron.
< annan, annat, andra >
- inte den här; ytterligare, övrig
other, another (different, distinct; additional, further)
Exempel:
 • med andra ord - in other words
 • andra håll - elsewhere
 • andra sidan (om) huset - on the other side of the house
 • den andre pojken - the other boy
 • gång efter annan - time and time again, again and again
 • en helt annan sak - another thing altogether, something quite different
 • bland annat - among other things, inter alia
 • om inte annat (så) - the least (you can do is to ...)
 • hon är allt annat än snäll - she is anything but kind
 • nu ska det bli annat av - now something else is going to happen
 • vi har ett och annat att prata om - we've got one or two things to talk about
Uttryck:
 • å andra sidan ("däremot") - on the other hand
 • en och annan ("ett mindre antal") besökare - a handful of ("a few") visitors
 • ett och annat ("lite av varje") - a little bit of everything
Övrig: other, another, different, distinct, additional, further

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.