angav på engelska

Här ar alla angav översättning till engelska

angav

[2An:ga:v] se anger (1,2)
stated, mentioned
Övrig: stated, mentioned

anger

[2An:je:r] verb
< anger, angav, angett, ange >
- meddela, uppge
state, indicate, mention
Exempel:
  • ange bruttolönen under innevarande år - state your gross salary for the current year
  • det angivna beloppet - the amount indicated
  • han angav som skäl att han hade varit sjuk - the reason he gave was that he had been ill
Övrig: state, indicate, mention

anger

[2An:je:r] verb
< anger, angav, angett, ange >
- anmäla (till polisen), sätta fast
report, give (lay) information (report (to the police), get (sby) run in)
Exempel:
  • för att inte bli skjuten angav han sina kamrater - to avoid being shot, he betrayed his comrades
Avledningar:
  • angivare - informer
  • angiveri - informing
Övrig: report, give information, informer, informing, report, get run in

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.