angelägen på engelska

Här ar alla angelägen översättning till engelska

angelägen

[2An:jelä:gen] adj.
< angelägen, angeläget, angelägna >
- ivrig, mån (om)
anxious, eager
Exempel:
  • hon är angelägen om ett gott samarbete - she is eager to establish effective cooperation
Övrig: anxious, eager

angelägen

[2An:jelä:gen] adj.
< angelägen, angeläget, angelägna >
- viktig
important, urgent, pressing
Exempel:
  • en angelägen fråga - a pressing problem
  • det är angeläget att lösa konflikten - it is important that this conflict be resolved
Övrig: important, urgent, pressing

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.