anhöll på engelska

Här ar alla anhöll översättning till engelska

anhåller

[2An:hål:er] verb
< anhåller, anhöll, anhållit, anhåll, anhålla >
- be, begära
request, ask, apply for
Exempel:
  • anhålla om tillstånd - request permission
  • vi anhåller om att JO utreder fallet -
Övrig: request, ask, apply for

anhåller

[2An:hål:er] verb
< anhåller, anhöll, anhållit, anhåll, anhålla >
- göra ett anhållande, gripa
take into custody, arrest, apprehend, detain
Exempel:
  • mannen har anhållits som misstänkt för bedrägeri - the man has been arrested on suspicion of fraud
  • den anhållne - the person under arrest, the detainee
Övrig: take into custody, arrest, apprehend, detain

anhöll

[2An:höl:] se anhåller (1,2)
requested, asked, applied for; took into custody, arrested, apprehended, detained
Övrig: requested, asked, applied for, took into custody, arrested, apprehended, detained

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.