anstalt på engelska

Här ar alla anstalt översättning till engelska

anstalt

[2An:stal:t] subst.
< anstalt, anstalten, anstalter >
- (vård)institution, inrättning
institution, establishment, home
Exempel:
  • bli intagen på anstalt - be committed to an institution
  • sluten anstalt - [closed] institution
  • rättsmedicinsk anstalt - institute of forensic medicine
Sammansättningar:
  • fångvårdsanstalt - correctional institution
  • Försvarets Forskningsanstalt - Swedish Defence Research Agency
  • anstaltsvård - institutional care
Övrig: institution, establishment, home, correctional institution, swedish defence research agency, institutional care

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.