anstiftar på engelska

Här ar alla anstiftar översättning till engelska

anstiftar

[2An:stif:tar] verb
< anstiftar, anstiftade, anstiftat, anstifta >
- vara orsak till (ett brott el dyl), sätta igång
cause, provoke, incite, instigate
Avledningar:
  • anstiftan - instigation
  • anstiftare - instigator
Övrig: cause, provoke, incite, instigate, instigation, instigator

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.