anstränger på engelska

Här ar alla anstränger översättning till engelska

anstränger

[2An:[email protected]:er] verb
< anstränger, ansträngde, ansträngt, ansträng, anstränga >
- utsätta för ansträngning, trötta (ut), pressa
strain, exert (subject to exertion or pressure, tire)
Exempel:
  • jag får inte anstränga hjärtat - I mustn't put too much strain on my heart
  • personalen är hårt ansträngd - the staff are working under great pressure
  • ansträngd ekonomi - financial straits
  • läraren ansträngde sig att förklara saken enkelt - the teacher went out of his way to explain as simply as possible
Övrig: strain, exert, subject to exertion or pressure, tire

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.