ansvarig på engelska

Här ar alla ansvarig översättning till engelska

ansvarig

[2An:sva:rig] adj.
< ansvarig, ansvarigt, ansvariga >
- som tar ansvar (för något)
responsible, answerable, liable (being accountable (for something))
Exempel:
  • ansvarig utgivare - publisher (editor) responsible [under the press law] for the publication of a paper (journal, etc.), [legally responsible] publisher
  • från ansvarigt håll - from (by) those responsible (the authorities) ("we have been told by those in charge")
Avledningar:
  • ansvarighet - responsibility
Övrig: responsible, answerable, liable, responsibility, being accountable

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.