antagandepoäng på engelska

Här ar alla antagandepoäng översättning till engelska

antagandepoäng

[2An:ta:[email protected]:] subst.
< antagandepoäng, antagandepoängen >
- mått på förlorad sannolik arbetsinkomst under ett år vid beräkning av förtidspension
qualifying point (measure of assumed annual earned income used for calculation of disability pension)
antagandepoäng används av försäkringskassan för att jämna ut skillnader mellan förtidspensionen och ålderspensionen.
"Used by the Insurance Office to even out differences between disability pension and old-age pension."
Övrig: qualifying point, measure of assumed annual earned income used for calculation of disability pension

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.