använder på engelska

Här ar alla använder översättning till engelska

använder

[2An:ven:der] verb
< använder, använde, använt, använd, använda >
- begagna, ta i anspråk
use, utilize, employ; wear, carry
Exempel:
  • använd bilbältet! - put your seatbelt on!
  • använda sig av en ny metod - adopt a new method
  • pengarna ska användas för (el. till) att betala skulder - the money will be used to pay off debts
  • plutonium kan användas som material till en atombomb - plutonium can be used to make an atomic bomb
Övrig: use, utilize, employ, wear, carry

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.