apa på engelska

Här ar alla apa översättning till engelska

apa

[2A:pa] subst.
< apa, apan, apor >
- ett människoliknande däggdjur
ape, monkey (a mammal resembling a human being)
(även bildligt "person som härmar, pajas")
("also figuratively, "one who imitates, a fool"")
Övrig: ape, monkey, a mammal resembling a human being

apar efter

[(2)a:parEf:ter] verb
< apar efter, apade, apat, apa >
- härma
mimic, imitate, copy
Övrig: mimic, imitate, copy

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.