arbete på engelska

Här ar alla arbete översättning till engelska

arbete

[2Ar:be:te] subst.
< arbete, arbetet, arbeten, arbetena >
- tjänst, anställning, yrke
work, job, employment, occupation
Exempel:
 • söka arbete - look for work (a job, an employment)
 • civilt arbete - civilian job
 • skyddat arbete - sheltered employment
Övrig: work, job, employment, occupation

arbete

[2Ar:be:te] subst.
< arbete, arbetet, arbeten, arbetena >
- arbetsplats, jobb
work (place of work, job)
Exempel:
 • på arbetet - at work
 • gå till arbetet - go to work
Övrig: work, place of work, job

arbete

[2Ar:be:te] subst.
< arbete, arbetet, arbeten, arbetena >
- produkt, alster, verk
[piece of] work
Exempel:
 • Strindbergs samlade arbeten - the collected works of Strindberg
Sammansättningar:
 • elevarbete - pupil's (student's) work, piece of work done by a pupil (student)
 • hemslöjdsarbete - handicraft
Övrig: [piece of] work, pupil's work, piece of work done by a pupil, handicraft

arbete

[2Ar:be:te] subst.
< arbete, arbetet, arbeten, arbetena >
- verksamhet, jobb
work (activity, job)
Exempel:
 • dagligt arbete - day-to-day work
 • manuellt arbete - manual work (labour)
 • fritt valt arbete - optional subject
 • vara i arbete - be at work
 • olycksfall i arbetet - accident at work
Sammansättningar:
 • industriarbete-en - industrial work (job), work (job) in industry
 • hushållsarbete - housework, domestic work
 • kroppsarbete - manual labour
 • arbetsdag - working-day; workday
 • arbetsfördelning - division of labour, distribution of work
 • arbetsförmåga - capacity for work, output
 • arbetsförtjänst - earnings, pay, wages, salary
 • arbetsgrupp - [working] team (party)
 • arbetskamrat - workmate, fellow-worker
 • arbetsledare - foreman, supervisor, overseer
 • arbetsliv - working life
 • arbetsmiljö - work (working) environment
 • arbetstakt - working speed (pace)
 • arbetstid - working hours (time), hours of work
 • arbetstillfälle - vacant job, opening
 • arbetsuppgift - task, assignment, duty
 • arbetskonflikt - labour (industrial) dispute
 • arbetslivserfarenhet - job (work) experience
 • arbetslunch - working lunch
 • arbetsmyra - worker ant; eager beaver
 • arbetsnarkoman - workaholic, work-addict
 • arbetsrum - workroom, study
 • arbetstvist - labour dispute (conflict)
Övrig: work, industrial work, work in industry, housework, domestic work, manual labour, working-day, workday, division of labour, distribution of work, capacity for work, output, earnings, pay, wages, salary, [working] team, workmate, fellow-worker, foreman, supervisor, overseer, working life, work environment, working speed, working hours, hours of work, vacant job, opening, task, assignment, duty, labour dispute, job experience, working lunch, worker ant, eager beaver, workaholic, work-addict, workroom, study, labour dispute, activity, job

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.