arbetslöshetsförsäkring på engelska

Här ar alla arbetslöshetsförsäkring översättning till engelska

arbetslöshet

[2Ar:be:tslö:she:t] subst.
< arbetslöshet, arbetslösheten >
- det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
unemployment (the state of being without work because of a lack of jobs (in the community))
Exempel:
  • dold arbetslöshet - hidden (disguised) unemployment
  • hög arbetslöshet - high level of unemployment
Sammansättningar:
  • ungdomsarbetslöshet - unemployment among young people,juvenile unemployment
  • arbetslöshetsförsäkring - unemployment insurance
  • arbetslöshetskassa - unemployment benefit society (fund)
Övrig: unemployment, unemployment among young people, juvenile unemployment, unemployment insurance, unemployment benefit society, the state of being without work because of a lack of jobs

arbetslöshetsförsäkring

[2Ar:be:tslö:she:tsför+sä:[email protected]] subst.
< arbetslöshetsförsäkring, arbetslöshetsförsäkringen >
- försäkring som är reglerad i lag och som ger ersättning för inkomstbortfall om man blir arbetslös och arbetslösheten inte är självförvållad
unemployment insurance (a form of insurance, regulated in law, which pays compensation for loss of income as a result of non-voluntary unemployment)
Den som är medlem i en arbetslöshetskassa får i regel ersättning därifrån. För övriga arbetslösa finns kontant arbetsmarknadsstöd som söks hos arbetsförmedlingen.
"A person who is a member of an unemployment benefit society is usually entitled to benefits from the society's unemployment benefit fund. Other persons without work are entitled to cash labour market assistance (unemployment allowance paid in cash). Applications for the latter must be submitted to the employment service)."
Övrig: unemployment insurance, a form of insurance, regulated in law, which pays compensation for loss of income as a result of non-voluntary unemployment

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.