arbetsmiljölagen på engelska

Här ar alla arbetsmiljölagen översättning till engelska

arbetsmiljölagen

[2Ar:be:tsmiljö:la:gen] namn
the Work Environment Act
Lag som reglerar den inre miljön på arbetsplatsen.
"The act regulating environmental conditions at places of work."
Övrig: the work environment act

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.