arbetsskadeförsäkring på engelska

Här ar alla arbetsskadeförsäkring översättning till engelska

arbetsskadeförsäkring

[2Ar:be:tska:deför+sä:[email protected]] subst.
< arbetsskadeförsäkring, arbetsskadeförsäkringen, arbetsskadeförsäkringar >
- försäkring för arbetsskador som bekostar vård och ger ersättning
occupational (work) injuries insurance [scheme] (an insurance scheme providing treatment and paying compensation for injuries received at work)
Alla löntagare är försäkrade, även egenföretagare och uppdragstagare, om de är bosatta i Sverige och tillhör ATP. Studerande är försäkrade i den mån utbildningen medför särskild risk för arbetsskada.
"All wage/salary earners, self-employed persons and persons working under contract are covered by the scheme provided they are resident in Sweden and are paying contributions to the ATP (supplementary pension) scheme. Students are covered inasmuch as the training they are receiving involves a particular risk of occupational injury."
Övrig: occupational injuries insurance [scheme], an insurance scheme providing treatment and paying compensation for injuries received at work

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.