armbågar på engelska

Här ar alla armbågar översättning till engelska

armbågar

[2Ar:mbå:gar] verb
< armbågar, armbågade, armbågat, armbåga >
elbow
Uttryck:
  • armbåga sig fram ("tränga sig fram (med armbågarna)") - elbow one's way forward ("push one's way forward with one's elbows")
Övrig: elbow

armbåge

[2Ar:mbå:ge] subst.
< armbåge, armbågen, armbågar >
- leden mellan överarmen och underarmen
elbow (the joint at the mid part of the arm)
Uttryck:
  • ha vassa armbågar ("vara framfusig") - be pushy, be aggressive
Sammansättningar:
  • armbågsled - elbow joint
  • armbågsrum - elbow room
Övrig: elbow, elbow joint, elbow room, the joint at the mid part of the arm

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.