armeniska på engelska

Här ar alla armeniska översättning till engelska

armenisk

[armE:nisk] adj.
< armenisk, armeniskt, armeniska >
- som är från el. avser Armenien
Armenian (of or from Armenia, pertaining to Armenia)
Övrig: armenian, of or from armenia, pertaining to armenia

armeniska

[armE:niska] subst.
< armeniska, armeniskan >
- språk som talas av armenier
Armenian (the language spoken by Armenians)
Övrig: armenian, the language spoken by armenians

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.