arrendator på engelska

Här ar alla arrendator översättning till engelska

arrendator

[2arendA:tor] subst.
< arrendator, arrendatorn, arrendatorer >
- person som hyr mark (t ex för jordbruk) av den som äger marken
leaseholder, tenant (a person who rents land (e.g. for farming) from the person who owns it)
Övrig: leaseholder, tenant, a person who rents land from the person who owns it

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.