artnamn på engelska

Här ar alla artnamn översättning till engelska

artnamn

[2A:r+tnam:n] subst.
< artnamn, artnamnet, artnamn, artnamnen >
- substantiv som betecknar grupper av varelser el. föremål
specific name, species name (a proper noun designating a particular group of beings or objects)
(särskilt inom biologi)
("used especially in biology")
Övrig: specific name, species name, a proper noun designating a particular group of beings or objects

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.