arvskifte på engelska

Här ar alla arvskifte översättning till engelska

arv

[ar:v] subst.
< arv, arvet, arv, arven >
- kvarlåtenskap; ärftlighet, arvsanlag
inheritance; legacy, bequest; heredity (estate or property of dead person; inherited characteristic)
Exempel:
  • gården gick i arv från far till son - the farm was handed down from father to son
  • arv och miljö - heredity and environment
Sammansättningar:
  • kulturarv - cultural heritage
  • arvsanlag - hereditary characteristic, gene
  • arvskifte - estate distribution
  • arv(s)skatt - inheritance tax, death duty
  • arvföljd - succession
  • arvsmassa - gene pool
  • arvsrätt - right of inheritance; law of inheritance
Övrig: inheritance, legacy, bequest, heredity, cultural heritage, hereditary characteristic, gene, estate distribution, inheritance tax, death duty, succession, gene pool, right of inheritance, law of inheritance, estate or property of dead person, inherited characteristic

arvskifte

[2Ar:v$if:te] subst.
< arvskifte, arvskiftet, arvskiften, arvskiftena >
- delning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägare dvs arvingar och universella testamentstagare
distribution (division) of an estate (distribution of the property of a dead person among the parties to his or her estate, i.e. among the heirs and beneficiaries)
Övrig: distribution of an estate, distribution of the property of a dead person among the parties to his or her estate, i.e. among the heirs and beneficiaries

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.