aska på engelska

Här ar alla aska översättning till engelska

aska

[2As:ka] subst.
< aska, askan >
- pulver som blir kvar när något har brunnit
ash (the powdery substance that remains after burning)
Uttryck:
  • råka (el. komma el. hamna) ur askan i elden ("råka värre ut") - [jump] out of the frying pan into the fire ("find oneself in an even worse predicament")
Sammansättningar:
  • askkopp - ashtray
Övrig: ash, ashtray, the powdery substance that remains after burning

askar

[2As:kar] verb
< askar, askade, askat, aska >
- slå av aska från cigarett e dyl
knock the ash off (knock the ash off a cigarette, etc.)
Exempel:
  • här får man inte aska på golvet! - do not drop ash on the floor!
Övrig: knock the ash off, knock the ash off a cigarette, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.