associerar på engelska

Här ar alla associerar översättning till engelska

associerar

[asosiE:rar] verb
< associerar, associerade, associerat, associera >
- sammankoppla el. förknippa tankar
associate; form associations (link or connect images, feelings, thoughts, etc.)
Exempel:
  • eleven måste kunna associera till tidigare kunskap -
Övrig: associate, form associations, link or connect images, feelings, thoughts, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.