atp-poäng på engelska

Här ar alla atp-poäng översättning till engelska

ATP

[a:te:pE:] förk.
- allmän tilläggspension
ATP (general supplementary pension)
Pension som kompletterar folkpensionen. Pensionen grundas på arbetsinkomst och är oberoende av mottagarens nationalitet och bosättningsland. Vård av barn i hemmet är också ATP-grundande.
"A pension supplementing national basic pension. Supplementary pension is based on earned income and is paid out regardless of the recipient's nationality or country of residence. The period spent by a parent raising a child or children in the home also qualifies for supplementary pension."
Sammansättningar:
  • atp-poäng - ATP (supplementary pension) point
Övrig: atp, atp point, general supplementary pension

ATP-poäng

[2a:te:pE:[email protected]:] subst.
< ATP-poäng, ATP-poängen, ATP-poäng, ATP-poängen >
- mått på arbetsinkomst under ett år
ATP (supplementary pension) point (a measure of earned income during any particular year)
ATP-poängen (pensionspoängen) används av försäkringskassan när den räknar ut hur stor pensionen blir. De som arbetar får varje år atp-poäng som beror på årsinkomstens storlek. Den som haft pensionspoäng i minst 30 år får full ATP.
"ATP points (pension points) are used by the Insurance Office to calculate the amount of supplementary pension to be paid out. Each year, everyone in work is credited with pension points, the amount of points awarded being proportional to the size of the income received. Supplementary pension is payable in full to those who have been credited with pension points for at least thirty years."
Övrig: atp point, a measure of earned income during any particular year

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.