automatisk på engelska

Här ar alla automatisk översättning till engelska

automatisk

[a+otomA:tisk] adj.
< automatisk, automatiskt, automatiska >
- av sig själv, självverkande, mekanisk
automatic (functioning independently, mechanical)
Exempel:
  • automatisk databehandling (ADB) - automatic data processing (ADP)
  • automatisk växellåda - automatic gearbox
  • automatiska löneökningar - automatic wage increases
Övrig: automatic, functioning independently, mechanical

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.