av på engelska

Här ar alla av översättning till engelska

av

[a:v] adv.
Användning: verbpartikel; anger avbrott i ett förlopp
off
Exempel:
 • blåsa av en tävling - blow the final whistle, bring (the match, contest, etc.) to an end, stop
 • stänga av en kran - turn off a tap
Övrig: off

av

[a:v] adv.
Användning: verbpartikel; anger bortskaffande, utskiljande
off
Exempel:
 • duka av bordet - clear the table
 • ta av sig skorna - take off one's shoes
Övrig: off

av

[a:v] adv.
Användning: verbpartikel; anger efterbildning
off, down
Exempel:
 • rita av - copy, make a drawing of
 • skriva av - transcribe, copy [off]
Övrig: off, down

av

[a:v] adv.
(i vissa fraser)
("used in certain phrases")
Uttryck:
 • rent av ("helt enkelt") - quite simply, actually, even
 • det blev ingenting av med resan ("det blev ingen resa") - the trip never came off
 • av o. an ("fram o. tillbaka") - to and fro
 • av o. till ("då o. då") - every now and then

av

[a:v] prep.
by
(anger upphov till sak eller händelse)
("indicates the origin of an object or event")
Exempel:
 • tavlan är målad av Chagall - the picture is by Chagall
 • av en slump - by chance
Övrig: by

av

[a:v] prep.
at
(anger ursprung i tid och rum)
("indicates origin in time and space")
Exempel:
 • i början av 50-talet - at the beginning of the fifties
Övrig: at

av

[a:v] prep.
of
(om material, ämne)
("of materials, substances")
Exempel:
 • bordet är av björk - the table is [made] of birch
Övrig: of

av

[a:v] prep.
- beträffande, med avseende på
of (concerning, regarding)
Exempel:
 • uthyrning av lägenheter - letting of flats
Övrig: of, concerning, regarding

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.