avseende på engelska

Här ar alla avseende översättning till engelska

avseende

[2A:vse:ende] subst.
< avseende, avseendet, avseenden, avseendena >
- vikt, hänsyn
consideration, attention, importance
Exempel:
  • man ska inte fästa för stort avseende vid opinionssiffror - you shouldn't attach too much importance to public opinion polls
Övrig: consideration, attention, importance

avseende

[2A:vse:ende] subst.
< avseende, avseendet, avseenden, avseendena >
- hänseende
reference, respect, regard
Exempel:
  • i alla avseenden - in all respects (every respect)
  • i olika avseenden - in different respects
  • med avseende på - with respect (regard) to, respecting
Övrig: reference, respect, regard

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.