avser på engelska

Här ar alla avser översättning till engelska

avser

[2A:vse:r] verb
< avser, avsåg, avsett, avse >
- ämna, tänka på, ha som mål
concern, refer to; intend, aim at, have as one's goal
Exempel:
  • kommunen avser att ändra planerna - the local authorities intend to modify the plans
  • bestämmelsen avser endast motorvägar - the rule applies only to motorways
  • ölet är avsett för export - the beer is intended for export
  • fastigheten är avsedd att rivas - the building is condemned
  • TV-programmet hade avsedd effekt (el. verkan) - the TV programme had the intended effect
Övrig: concern, refer to, intend, aim at, have as one's goal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.