badort på engelska

Här ar alla badort översättning till engelska

badort

[2ba:do:r+t] subst.
< badort, badorten, badorter >
- semesterort inriktad på bad och turism
seaside resort (a town or village offering bathing and accommodation for tourists)
Övrig: seaside resort, a town or village offering bathing and accommodation for tourists

ort

[o:r+t el. or+t:] se ort2.swf
< ort, orten, orter >
- (lokal)samhälle
neighbourhood, (neighborhood US), locality
(även utvidgat "plats")
("also more extensively "place"")
Exempel:
  • på flera orter i landet - at several places in (in several parts of) the country
  • folket på orten - the local populace
Uttryck:
  • från högsta ort ("från högsta myndighet") - from the highest quarter, ("from the highest level")
  • på ort och ställe ("på själva platsen") - on the spot, ("in the very centre
Sammansättningar:
  • badort - seaside resort, spa
  • födelseort - place of birth
  • ortsbefolkning - local population
  • ortnamn - place name
Övrig: neighbourhood, , locality, seaside resort, spa, place of birth, local population, place name

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.