balansräkning på engelska

Här ar alla balansräkning översättning till engelska

balansräkning

[2balAn:srä:[email protected]] subst.
< balansräkning, balansräkningen, balansräkningar >
- sammanfattande uppställning av tillgångar, skulder och kapital
balance sheet (a tabular statement of the assets, debts and capital)
(för en verksamhet vid en viss tidpunkt)
("of an enterprise at a specified time")
Övrig: balance sheet, a tabular statement of the assets, debts and capital

räkning

[2rÄ:[email protected]] subst.
< räkning, räkningen, räkningar >
- uträkning; hopsummering
counting, calculation, addition
(även konkret "nota, faktura")
("also "bill, invoice"")
Exempel:
  • betala räkningen - pay the bill
  • tappa räkningen på vilken gång i ordningen det är - lose count of how many times it's happened
Uttryck:
  • för någons räkning ("åt någon") - on someone's behalf ("for someone")
Sammansättningar:
  • checkräkning - checking (current) account
  • elräkning - electricity account
  • balansräkning - balance sheet
Övrig: counting, calculation, addition, checking account, electricity account, balance sheet

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.