barnavårdscentral på engelska

Här ar alla barnavårdscentral översättning till engelska

barnavårdscentral

[2bA:r+navå:r+dsentra:l] subst.
< barnavårdscentral, barnavårdscentralen, barnavårdscentraler >
child health centre
Mottagning i varje kommun med medicinskt utbildad personal för kostnadsfri hälsokontroll, vaccinering, rådgivning m m för barn upp till skolåldern.
"A service provided by every municipality in Sweden. At the child health centre, specially trained staff provide free medical services, such as general health check-ups, vaccination, counselling, etc., for children of pre-school age."
Övrig: child health centre

central

[sentrA:l] subst.
< central, centralen, centraler >
- ställe som är betydelsefullt för någon viss aktivitet
centre, (center US) (a place that is important to a particular activity)
(särskilt om huvudstation för järnväg)
("often used to indicate a city's main railway station")
Exempel:
  • Stockholms Central - Stockholm Central
Sammansättningar:
  • barnavårdscentral - child health centre, children's health care centre
  • alarmcentral - emergency service centre, alarm centre
  • larmcentral - emergency service centre
Övrig: centre, , child health centre, children's health care centre, emergency service centre, alarm centre, emergency service centre, a place that is important to a particular activity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.