barndaghem på engelska

Här ar alla barndaghem översättning till engelska

barndaghem

[2bA:r+nda:ghem:] se dag|hem
< barndaghem, barndaghemmet, barndaghem, barndaghemmen >
day nursery
Övrig: day nursery

daghem

[2dA:ghem:] subst.
< daghem, daghemmet, daghem, daghemmen >
- en form av kommunal förskola
day nursery (a kind of municipal preschool)
Daghemmen tar emot barn i förskoleåldern när föräldrarna arbetar eller studerar; det råder brist på daghem och det kan ta lång tid innan man får en daghemsplats.
"The day nurseries take in preschool-aged children while their parents are working or studying; there is a shortage of day nurseries, and it can take a long time before parents can get a place."
Sammansättningar:
  • barndaghem - day nursery
  • daghemskö - day-nursery waiting list
Övrig: day nursery, day nursery, day-nursery waiting list, a kind of municipal preschool

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.