barnhem på engelska

Här ar alla barnhem översättning till engelska

barn

[ba:r+n] subst.
< barn, barnet, barn, barnen >
- en ung människa från födseln och något tiotal år framåt; en persons son eller dotter
child (young person, esp. between infancy and youth; sby's son or daughter)
Exempel:
  • bli med barn - become pregnant
  • passa barn - look after (mind) children
Sammansättningar:
  • barnhem - children's home, orphanage
  • barnarov - kidnapping
  • barnbok - children's book
  • barnledig - to be on maternity (paternity) leav
  • barnvänlig - suitable for children
  • älsklingsbarn - favourite child
  • barnmisshandel - child abuse
Övrig: child, children's home, orphanage, kidnapping, children's book, to be on maternity leav, suitable for children, favourite child, child abuse, young person, esp. between infancy and youth, sby's son or daughter

barnhem

[2bA:r+nhem:] se "fosterhem"
< barnhem, barnhemmet, barnhem, barnhemmen >
- institutioner för dygnet-runt-vård av barn; de flesta barnhem drivs av landstingen
children's home (institution for the care of children day and night. Most children's homes are run by the county council)
Det finns olika typer. Dessa benämns i SOL (1982) som "hem för vård eller boende." Varje kommun inrättar den typ av hem som den anser det finns behov för.
"There are several different types of children's home. They are defined in the Social Services Act of 1982 as "homes for care or accommodation". Each municipality provides the sort of children's home for which it considers there is the greatest need."
Övrig: children's home, institution for the care of children day and night. most children's homes are run by the county council

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.