barntillsyn på engelska

Här ar alla barntillsyn översättning till engelska

barntillsyn

[2bA:r+ntilsy:n] subst.
< barntillsyn, barntillsynen >
- (samhällets) tillsyn av barn när föräldrarna t ex studerar eller arbetar
child-minding [service], looking after children ((municipal) service for looking after children while the parents are studying or working)
barntillsyn eller barnpassning ordnas ofta i samband med olika kurser för att ge föräldrarna möjlighet att delta i kursen.
"Child-minding services are often arranged in conjunction with various study courses in order to enable the parents to take part in the course."
Övrig: child-minding [service], looking after children, service for looking after children while the parents are studying or working

tillsyn

[2tIl:sy:n] subst.
< tillsyn, tillsynen >
- uppsikt, kontroll
supervision
Exempel:
  • lämna någon (el. något) utan tillsyn - leave sby (or sth.) unsupervised
  • kräva tillsyn dygnet runt - require around-the-clock surveillance
Sammansättningar:
  • barntillsyn - childminding
  • skyddstillsyn - probation
Övrig: supervision, childminding, probation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.