bas på engelska

Här ar alla bas översättning till engelska

bas

[ba:s] subst.
< bas, basen, basar >
- (manlig) (kör)stämma i lågt läge
bass (the lowest male singing voice)
Sammansättningar:
  • basstämma - bass [voice, part]
Övrig: bass, bass [voice, part], the lowest male singing voice

bas

[ba:s] subst.
< bas, basen, basar >
- arbetsförman, chef
foreman, boss (supervisor, head)
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • hon var bas för VM-truppen - she headed the squad selected for the World Championships
Övrig: foreman, boss, supervisor, head

bas

[ba:s] subst.
< bas, basen, baser >
- fundament som något vilar på; grund
foundation, basis (foundation upon which sth. rests; bottom, ground)
(bildligt "utgångspunkt")
("figuratively, "starting point"")
Exempel:
  • basen i en triangel - the base of a triangle
Sammansättningar:
  • basbelopp - base amount
  • basorganisation - base organization
  • basfärdigheter - basic skills
  • basmat - staple food
Övrig: foundation, basis, base amount, base organization, basic skills, staple food, foundation upon which sth. rests, bottom, ground

bas

[ba:s] subst.
< bas, basen, baser >
- militär stödjepunkt
base (place from which military operations proceed)
Sammansättningar:
  • militärbas - military base
Övrig: base, military base, place from which military operations proceed

bas

[ba:s] subst.
< bas, basen, baser >
- kemiskt ämne som kan uppta protoner
base (chemical substance capable of taking up hydrogen ions)
Motsatser: syra
Övrig: base, chemical substance capable of taking up hydrogen ions

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.