basbelopp på engelska

Här ar alla basbelopp översättning till engelska

bas

[ba:s] subst.
< bas, basen, baser >
- fundament som något vilar på; grund
foundation, basis (foundation upon which sth. rests; bottom, ground)
(bildligt "utgångspunkt")
("figuratively, "starting point"")
Exempel:
  • basen i en triangel - the base of a triangle
Sammansättningar:
  • basbelopp - base amount
  • basorganisation - base organization
  • basfärdigheter - basic skills
  • basmat - staple food
Övrig: foundation, basis, base amount, base organization, basic skills, staple food, foundation upon which sth. rests, bottom, ground

basbelopp

[2bA:sbelåp:] subst.
< basbelopp, basbeloppet, basbelopp, basbeloppen >
- ett belopp som ligger till grund för att räkna ut många förmåner inom socialförsäkringen
base amount (a sum used for the calculation of a wide variety of benefits under the national social security scheme)
Beloppet fastställs av regeringen och gäller för ett år i taget. Som grund ligger konsumentprisindex (prisutvecklingen) efter vissa justeringar
"The base amount is fixed by the Government for one year at a time. It is based on the consumer price index (reflecting the previous year's price trend) after certain adjustments have been made."
Övrig: base amount, a sum used for the calculation of a wide variety of benefits under the national social security scheme

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.