begränsar på engelska

Här ar alla begränsar översättning till engelska

begränsar

[begrEn:sar] verb
< begränsar, begränsade, begränsat, begränsa >
- sätta en gräns för, inskränka
bound; border; limit, restrict
Exempel:
  • Sverige måste begränsa importen - Sweden must set a limit to imports
  • i begränsad omfattning - within limits
  • tiden är begränsad till en minut - the time allowed is one minute
  • begränsa sig till något - limit oneself (stick) to sth.
Övrig: bound, border, limit, restrict

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.